MALAGA
pierwszy tydzień marca 2023 r.

RESTAURACJA CANDADO GOLF
Calle Golf del Candado, 29018 Malaga

Wyjazdy studyjne Hiszpania

16 – 18.01.2023

SEMINARIA, WARSZTATY, SPOTKANIA POMIĘDZY PRZEDSIĘBIORSTWAMI, KURSY SZKOLENIOWE DLA HANDLOWCÓW LUB KUCHARZY, DZIAŁALNOŚĆ W SZKOŁACH

15-16.02.2023
El canibal
C. de Argumosa, 28, 28012 Madrid, Hiszpania
2 warsztaty